Претрага сајта

Изградња, одржавање и унапређење професионалног и партнерског односа са стручњацима из области управљања људским рерсурсима, медијима, Владом Републике Србије, невладиним организацијама, пословним и академским институцијама за решавање изазова у управљању људима који утичу на ефикасност и одрживост својих организација и заједница.

Обезбеђивање да Институт за управљање људским ресурсима Србије и медији, Влада Републике Србије, невладине организације, пословне и академске институције размењују информације и поделе знање и створе иновативна решења о питањима која се дотичу управљања људима. Да се обезбеди савремено високо квалитетно и проактивно руковођење и управљање, образовање, стручно усавршавање и истраживање за професионалце у управљању људским ресурсима, медијима, Влади Републике Србије, невладиним организацијама, пословним и академским институцијама.

Да осигура да креатори политике, творци закона и регулатори односа буду свесни са којим се проблемима суочавају кључних људи у организацијама и професији - менаџери људских ресурса.