Претрага сајта

Поштовани чланови, пријатељи, колеге и колегинице

Добродошли у Институт за менаџмент људских ресурса Србије.

Свакодневна дешавања у области радних односа у организацијама које послују у Србији, услед многобројног некоректног понашања, резултирала су појавом великог подозрења и цинизма од стране јавности према послодавцима, како у јавном тако и у приватном сектору, али и послодавца према запосленима услед многобројних злоупотреба обавеза и одговорности према раду.

Сама индустрија у Србији је значајно еволуирала од доба када је то било само управљање кадровима, па преко управљања људским ресурсима, до људског капитала, талента итд. Савремено пословање неспорно води ка редефинисању функције управљања људским ресурсима као стратешког партнерства са другим кључним актерима у оквиру једног бизниса, али и то редефинисање у свом процесу има људе и то је оно што помаже да се увећа профит и смањи ризик улагања.

Институт за управљање људским ресурсима је стручно тело Коморе менаџера људских ресурса Србије, залаже се за развој одговарајућих стандарда управљања и развоја људских ресурса који одражавају глобалне услове и интересе радне снаге. Институт жели и настојаће да заједно, јер једино тако и можемо, својим радом подигнемо свест о значају квалитетног, поштеног, праведног, етичког односа између послодавца и запослених.

 

У вашој и нашој сталној потрази за искуственим учењем и знањем, промовисањем, надамо се да ћете се придружити у напорима за стварање бољих односа и у потпуности искористити могућности и ресурсе који су вам доступни у Институту.

 

Желимо вам пуно успеха, среће и задовољства на вашем и нашем путу остваривања.

С поштовањем
Проф. др Живко Кулић
Председник