Претрага сајта

Институт за управљање људским ресурсима је стручно тело Коморе менаџера људских ресурса Србије задужено за професију менаџмент или управљање људским ресурсима. Институт усмерава и подстиче развој менаџмента људских ресурса кроз активно постављање стандарда и повећање квалитета радних односа.

Кроз своју повезаност и сарадњу са многим привредним организацијама и академским круговима, Институт својим члановима пружа сигурност професионалног признавања из менаџмента управљања људских ресурсима.

Институт одговара на професионалне потребе чланова и подржава њихов професионални развој на почетним, средњим и вишим позицијама, а посебно посвећује пажњу и надолазећој генерацији професионалаца и студената за људске ресурсе.

ШТА РАДИМО

Наш примарни циљ је да унапредимо праксу, науку и професију управљања људским ресурсима у Србији на савестан и проактиван начин, тако да организације прихвате, вреднују и користе на прави начин Менаџмент људских ресурса и тако остваре успех.

Циљеви Института су:


  1. установљавање јединствених струковних и професионалних стандарда у области статуса, права, обавеза и професионалне одговорности менаџера људских ресурса
  2. стандардизација кодекса професионалне етике менаџера и подизање пословне етике међу запосленима
  3. промовисање културе пословања и подизања свести о улози менаџера људских ресурса у друштву
  4. промовисање лидерства међу младим менаџерима
  5. унапређење сарадње са свим значајним чиниоцима из области радних односа у земљи
  6. активно деловање у процесима регулисања питања релевантних за унапређење радних односа
  7. окупљање и повезивање менаџера, стручњака око заједничких професионалних интереса у сферама развоја струке, менаџмента људских ресурса, размене знања и искустава
  8. легитимност представљања заједнице менаџера људских ресурса у контактима са сличним националним удружењима и другим релевантним институцијама на европском и глобалном нивоу