Претрага сајта

Пријава за обуку за стицање лиценце
Коморе менаџера људских ресурса Србије

Молимо вас да попуните сва поља означена звездицом.

Сагласан/на сам да Комора менаџера људских ресурса врши обраду личних података (Обрада података за потребе реализације чланства а односи се на податке које сам доставио/ла приликом електронске пријаве). Наведена обрада података се заснива на легитимном интересу Коморе менаџера људских ресурса у циљу спровођења програмских активности, те се у друге сврхе исти не могу обрађивати.

Сагласност дајем својевољно, те потврђујем да сам упознат/а са правом повлачења сагласности у било ком тренутку, без негативних последица.

Сваки приговор на обраду наведених личних података, без трошкова, може се пријавити путем електронске поште на: kontakt@hrkomora.rs