Претрага сајта

kategorije pozadina

Избор најбољих људи, тима, сектора, департмента, одељења, агенција и организација из области:

 

 • Управљање људским ресурсима
 • Управљање талентима

 

Обухватиће организације из државног, друштвеног и приватног сектора, које у свом организационом пословању имају сектор, департмент, одељење или позицију из:

 

 • Управљање људским ресурсима
 • Управљање талентима

 

Избор најбољих ће се размотрити у следећим категоријама:

 

najbolji tim
 
 
najbolja strategija
 
 
najbolja strategija zaposljavanja
 
 
najbolja strategija razvoja
 
 
najbolja strategija upravljanja talentima
 
 
najbolja interna komunikacija
 
 
najvece zadovoljstvo u radu
 
 
najbolje nagrade i priznanja radnicima
 
 
najbolja strategija za transformaciju preduzeca
 
 
najbolja strategija angazovanja zaposlenih
 
 
najbolja strategija zaposljavanja mladih
 
 
nagrada za priznanje i postovanje jednakosti
 
 
najbolja strategija resavanja viska zaposlenih
 
 
najbolji dizajn radnih mesta u organizaciji
 
 
najbolji direktor organizacije koji je najvise doprineo zaposlenima
 
 
najbolji direktor / menadzer godine za upravljanje HR
 
 
zlatna nagrada za hr menadzment
 
 
buduci hr lider godine
 
 
najbolji menadzer talentom
 
 
najbolji menadzer razvoja
 
 
najbolji hr biznis partner
 
 
najbolji hr konsultant
 
 
najbolji koucer
 
 
najbolji trener
 
 
najbolji mentor
 
 
najbolja hr agencija
 
 
najbolja praksa u hr
 
 
Критеријуми за избор, проглашење и доделу признања и награда

 

Процес избора започиње подношењем Пријаве и испуњавањем услова наведених у позиву за пријаву.

Пријава се подноси електронским путем.

Рок за Пријаву је најмање 30 дана пре одређеног датума за доделу признања и награда то јест годишњег самита.

Пријава, је основни полазни или почетни документ са којим се започиње процес. Пријава садржи образложење од минимум 1000 речи и мора да садржи, без обзира на категорију за коју се пријављује, следеће:

 • Јасно дефинисану визију и циљеве
 • Креативан приступ, оригиналност, различитост, јединственост
 • Развијен пословни пројекат / задатак / случај, којим се доказује да је иницијатива или пракса људи / запослених, усклађена са приоритетима организације
 • Посвећеност напредовању, вишим циљевима рада, вишем нивоу ангажмана
 • Опипљиви докази о утицају пројекта / стратегије, са квалитативно и квантитативно мерљивим резултатима, ефективни и ефикасни утицај, посебно финансијски утицај. Давање приказа помоћу бројчаних информација, повратних информација, резултатима и закључцима студија случаја итд.
 • За све категорије је неопходно укључити и доказе о успеху, који се може приказати путем: трошкова (тачан, приближан, оквиран), опсег (на колики број људи је имао утицај), исплативост
 • План рада у наредном периоду, који мора да садржи кораке који ће се предузети да би се наставило са успешним радом
 • Разлог, зашто заслужује да добије признање и освоји награду

Пријава је образац који садржи све основне податке о ономе ко подноси Пријаву, и ономе за кога се подноси Пријава.

Уз Пријаву, биће дозвољено да се поднесу и пратећи помоћни документи и материјали, који могу садржати сав релевантан материјал са којим се поткрепљују и доказују наводи зашто неко мора да буде признат и награђен на годишњем самиту.

 

Комисија за оцену захтева, пријава, доделу признања и награда

 

Комисија за избор "НАЈБОЉИ У СРБИЈИ" из менаџмента људских ресурса & менаџмент талента је састављена од еминентних домаћих научника, теоретичара и практичара на подручју управљања људским ресурсима и менаџмент талента. Комисија је састављена од 2 доктора наука који су се својим радом истакли у унапређењу науке, 2 доктора наука који су се својим радом истакли у пракси, почасним члановима то јест добитницима награда "НАЈБОЉИ У СРБИЈИ" у категорији "НАЈБОЉИ МЕНАЏЕР/ДИРЕКТОР ЉУДСКИХ РЕСУРСА".

Имена чланова Комисије се објављују најраније 15 дана пре свечане церемоније доделе награда, како би се избегли сви утицаји на комисију и на њен рад.

Комисија ће свој рад заснивати на унапред дефинисаним правилима и критеријумима за избор најбољих у свим номинованим категоријама за годишњи самит 2020. године.

Избор и додељивање награда се обавља једном годишње последњег викенда новембра месеца за текућу годину.

Место доделе награда као и програм свечаности се накнадно објављују од стране организатора.

 

Процес избора

 

На основу примљених захтева и пријава до утврђеног рока, поштујући утврђене критеријуме и највише професионално-етичке принципе у раду са поверљивим подацима, Комисија консензусом одабира најбоље по категоријама за период номиновања, о чему на стручан и примерен начин обавештава заинтересовану јавност.

На избор Комисије не постоји право жалбе.